สถาบันกวดวิชา PCAT Academy
PCAT ACADEMY TUTOR เป็นสถาบันแห่งเดียวและแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนครบทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเตรียมสอบ เข้าเป็นนักบินฝึกหัดการบินไทย นักบินบางกอกแอร์เวย์ นักบินแอร์เอเชีย นักเรียนโอเรียนไทย นักบินเอื้ออาทร นักบินทุนส่วนตัว และนักบินทั่วไป สอนโดยทีมงาน นักบินมืออาชีพและคณาจารย์ชาวต่างประเทศสอนการใช้ภาษาอังกฤษ การเรียนชีวประวัติการตอบคำถามด้านจิตวิทยา มีการฝึกทักษะการบินด้วย Flight Simulator ห้องฝึกบินจำลอง Home Cockpit มีผลงานพิสูจน์ได้จากรุ่นพี่ที่ผ่านมา มีรุ่นพี่ที่สอบได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการสอบใน class เรียนด้วย
Statistic สถิติ-ผลงานของเรา
ผลงานพิสูจน์ได้
หลักสูตร Group Test
ขั้นตอนการสอบภาควิชาการ ทบทวนความรู้
เปิดสอนรอบวันจันทร์ – วันพฤหัส และ รอบเสาร์ – อาทิตย์

ตะลุยโจทย์
ขั้นตอนการสอบภาควิชาการ เน้นการทำโจทย์
เฉพาะ Airline ที่เปิดสอน

Interview Program
ขั้นตอนสัมภาษณ์ ปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อสัมภาษณ์
มีการจำลองสถานการณ์

Aptitude Program
ขั้นตอนทดสอบความถนัด
เทคนิคการคิดและจำ
เทคนิคการใช้เหตุผล

Professor Program
ขั้นตอนการสอบด้านจิตวิทยา
ฝึกคิดและแสดงออกอย่างมีระบบและแบบแผน
เสริมสร้างทักทักษะด้านต่าง ๆที่ต้องมีในการเป็นนักบิน
Psychomotor Skill
Computer Skill


free hit counters
free hit counters