สถาบันกวดวิชา PCAT Academy
PCAT ACADEMY TUTOR สถาบันแห่งเดียวและแห่งแรก ที่เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบเข้า สถาบันการบินพลเรือน ( Civil Aviation Training Center ) สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบิน และวิชาการ อาจารย์ผู้สอน ภาษาอังกฤษมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
Course Outline
 • หลักสูตรติวเข้มสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือน (คลิกดู หลักสูตรที่สถาบันการบินพลเรือนเปิดสอน)
 • ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาการและความถนัดพิเศษ
 • ฝึกการคิดและการแสดงออกอย่างมีระเบียบแบบแผน
 • เสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ
   
   
 • หลักสูตร
 • หลักสูตรติวเข้มวิชาการ Math Physic English
 • หลักสูตรติวเข้ม Aptitude + Computer + ความรู้ทั่วไป
 • หลักสูตรเวชศาสตร์ จิตวิทยาการบิน และการสัมภาษณ์
 • หลักสูตร TOEFL , TOEIC

 • สมัครออนไลน์   

 • คอร์ส ทบทวน/ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์  ระยะเวลาทั้งหมด  30 ชั่วโมง

 • คอร์ส ปูพื้นฐาน คณิตศาสตร์ + ฟิสิกส์  ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด  4 เดือน
 • คอร์สปูพื้นฐาน คณิตศาสตร์ + ฟิสิกส์  ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด  4 เดือน
 • คอร์ส ตะลุยโจทย์  ระยะเวลา  40  ชั่วโมง

  สมัครออนไลน์สมัครออนไลน์...On-line Application...คลิกที่นี่่

   

   
  หลักสูตรที่สถาบันการบินพลเรือน เปิดสอน
  1.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ประกอบด้วย 3 สาขา Bachelor of Technology in Aviation [1. การจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) 2. การจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management) 3. การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management)]
  2. หลักสูตรการบินบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน Bachelor of Aviation program in Aviation Electronics
  3. หลักสูตรขั้นมูลฐาน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ฺBasic Course comprises 3 programs [1. หลักสูตรการบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance - Airframe & Powerplant) 2. หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (Communications Maintenance) 3. หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Maintenance - Aircraft Instruments)]
  4. หลักสูตรวิชาภาคพื้น (ต่อเนื่อง) Ground Training Programs (Continuing Program )
  5. หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน Commercial Pilot Licence - Aeroplane
  6. หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เครื่องบิน Private Pilot Licence – Aeroplane
  7. หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เฮลิคอปเตอร์ Commercial Pilot Licence – Helicopter
  8. หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เฮลิคอปเตอร์ Private Pilot Licence – Helicopter