สถาบันกวดวิชา PCAT Academy
PCAT ACADEMY TUTOR สถาบันที่เปิดหลักสูตร Air Traffic Controller (ATC) เพื่อเข้าสอบ บริษัท วิทยุการบิน สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบิน และวิชาการ อาจารย์ผู้สอน ภาษาอังกฤษมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
Course Outline
  • หลักสูตรติวเข้มสำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้า บริษัท วิทยุการบิน
  • ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาการและความถนัดพิเศษ
  • ฝึกการคิดและการแสดงออกอย่างมีระเบียบแบบแผน
  • เสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ
  • หลักสูตร
  • หลักสูตรติวเข้มวิชาการ Math Physic English
  • หลักสูตรติวเข้ม Aptitude + Computer + ความรู้ทั่วไป
  • หลักสูตรเวชศาสตร์ จิตวิทยาการบิน และการสัมภาษณ์
  • หลักสูตร TOEFL , TOEIC