กิจกรรมโครงการ One Day Pilot ครั้งที่ 3
กิจกรรมนักบินได้ในวันเดียว ครั้งที่ 3 ที่ผ่านมา ก็ยังคงได้รับความสนใจจากผู้คนมากมาย น้อง ๆ ทุกคนต่างประทับใจในประสบการณ์การบินครั้งแรกของตนกันถ้วนหน้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน!!