กิจกรรมโครงการ One Day Pilot ครั้งที่ 2
ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2552
กิจกรรมนักบินได้ในวันเดียว ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา ก็ยังคงได้รับความสนใจจากผู้คนมากมาย ในกิจกรรมครั้งนี้มีน้อง ๆ เข้าร่วมมากกว่าทุกครั้ง น้อง ๆ ทุกคนต่างประทับใจในประสบการณ์การบินครั้งแรกของตนกันถ้วนหน้า โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2552 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน!!