การบินไทย ATR-72

Specifications

Measurement

ATR42-500

ATR72-500

Flight Deck Crew

Two

Cabin Crew

One

Two

Passenger Capacity (Single Class)

44-50

68-78

Length

22.67 m
(74 ft 5
 in)

27.16 m (89 ft 2 in)

Wingspan

24.57 m (80 ft 7 in)

27.05 m (88 ft 9 in)

Height

7.59 m
(24 ft 11 in)

7.65 m
(25 ft 1 in)

Empty Weight (kg)

11,250

12,950

Maximum takeoff (kg)

18,600

22,500 (Basic)
22,800 (Optional)

Takeoff Run at MTOW

1,165 m (3,822 ft)

1,290 m (4,232 ft)

Powerplants

 Pratt & Whitney Canada PW127E

 Pratt & Whitney Canada PW127F/M

Maximum speed

300 kn (555 km/h)

276 kn (511 km/h)

Range

1,611 km

1,500 km

Service ceiling

25,000 ft (7,600 m)


Source: http://en.wikipedia.org
คลิกดูผังที่นั่ง