กิจกรรมโครงการ One Day Pilot ครั้งที่ 1
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552
กิจกรรมนักบินได้ในวันเดียว ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นแล้ว โดยได้รับความสนใจจากผู้คนมากมาย มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งในโครงการได้เปิดโอกาสให้กับทุกคน ที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์ตรง! โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นมากเลย!!!