กิจกรรม Aviation Career Camp 2009 ( 1 - 2 พฤษภาคม 2009)
บรรยากาศ คอร์สตะลุยโจทย์
กิจกรรมโครงการ One Day Pilot ครั้งที่ 4
กิจกรรมโครงการ One Day Pilot ครั้งที่ 3
กิจกรรมโครงการ One Day Pilot ครั้งที่ 2 (31 มกราคม 2552)
กิจกรรมโครงการ One Day Pilot ครั้งที่ 1 (11 มกราคม 2552)
กิจกรรม Aviation Career Camp 2008 (18-19 ตุลาคม 2551)
กิจกรรมโครงการ One Day Pilot ครั้งที่ 4

กิจกรรมโครงการ One Day Pilot ครั้งที่ 5 (25 กุมภาพันธ์ 2556)
กิจกรรมนักบินได้ในวันเดียว ครั้งที่ 5 ที่ผ่านมา ก็ยังคงได้รับความสนใจจากผู้คนมากมาย ในกิจกรรมครั้งนี้มีน้อง ๆ เข้าร่วมมากกว่าทุกครั้ง น้อง ๆ ทุกคนต่างประทับใจในประสบการณ์การบินครั้งแรกของตนกันถ้วนหน้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน!!