การบินไทย Boeing 777-300

Specifications

777-200

777-200ER

777-200LR

777 Freighter

777-300

777-300ER

Cockpit crew

Two

Seating capacity,
typical

301 (3-class)
400 (2-class)
440 (maximum)

N/A (cargo)

365 (3-class)
451 (2-class)
550 (maximum)

Length

209 ft 1 in (63.7 m)

242 ft 4 in (73.9 m)

Wingspan

199 ft 11 in (60.9 m)

212 ft 7 in (64.8 m)

199 ft 11 in (60.9 m)

212 ft 7 in (64.8 m)

Wing sweepback

31.64°

Tail height

60 ft 9 in (18.5 m)

60 ft 1 in (18.3 m)

60 ft 9 in (18.5 m)

60 ft 8 in (18.5 m)

Cabin width

19 ft 3 in (5.87 m)

Fuselage width

20 ft 4 in (6.20 m)

Maximum cargo capacity

5,720 cu ft (162 m3)
32× LD3

23,051 cu ft (653 m3)
37× pallets

7,640 cu ft (216 m3)
44× LD3

Empty weight, operating

297,300 lb
(134,800 kg)

304,500 lb
(138,100 kg)

320,000 lb
(145,150 kg)

318,300 lb
(144,400 kg)

353,800 lb
(160,500 kg)

370,000 lb
(167,800 kg)

Maximum landing weight

445,000 lb
(201,840 kg)

470,000 lb
(213,180 kg)

492,000 lb
(223,168 kg)

575,000 lb
(260,816 kg)

524,000 lb
(237,680 kg)

554,000 lb
(251,290 kg)

Maximum Takeoff Weight
(MTOW)

545,000 lb
(247,200 kg)

656,000 lb
(297,550 kg)

766,000 lb
(347,500 kg)

766,800 lb
(347,800 kg)

660,000 lb
(299,370 kg)

775,000 lb
(351,500 kg)

Typical cruise speed

0.84 Mach (560 mph, 905 km/h, 490 knots) at 35,000 ft (11,000 m) cruise altitude

Maximum cruise speed

0.89 Mach (590 mph, 950 km/h, 512 knots) at 35,000 ft (11,000 m) cruise altitude

Maximum range

5,240 nmi
(9,700 km)

7,725 nmi
(14,305 km)

9,380 nmi
(17,370 km)

4,900 nmi
(9,070 km)

6,005 nmi
(11,120 km)

7,930 nmi
(14,685 km)

Takeoff run at MTOW
ISA+15 MSL

8,200 ft
(2,500 m)

11,600 ft
(3,536 m)

11,200 ft
(3,410 m)

10,500 ft
(3,200 m)

Maximum fuel capacity

31,000 US gal
(117,348 L)

45,220 US gal
(171,176 L)

47,890 US gal
(181,283 L)

47,890 US gal
(181,283 L)

45,220 US gal
(171,176 L)

47,890 US gal
(181,283 L)

Service ceiling

43,100 ft (13,140 m)

Engine (×2)

PW 4077
RR 877
GE90-77B

PW 4090
RR 895
GE90-94B

GE90-110B
GE90-115B

GE90-110B

PW 4098
RR 892
GE90-94B/GE90-92B

GE90-115B

Thrust (×2)

PW: 77,000 lbf(330 kN)
RR: 77,000 lbf (330 kN)
GE: 77,000 lbf (330 kN)

PW: 90,000 lbf (400 kN)
RR: 95,000 lbf (410 kN)
GE: 94,000 lbf (410 kN)

GE: 110,000 lbf (480 kN)
GE: 115,000 lbf (510 kN)

GE: 110,000 lbf (480 kN)

PW: 98,000 lbf (430 kN)
RR: 95,000 lbf (400 kN)
GE: 94,000/92,000 lbf (410 kN)

GE: 115,000 lbf (510 kN)


Source: http://en.wikipedia.org
คลิกดูผังที่นั่ง