การบินไทย Boeing 747-400

Specifications

Model

747-400

747-400ER

747-400F

747-400ERF

Cockpit crew

Two

Seating capacity
or
Cargo capacity

416 (3-class) or 524 (2-class)
624 (400D, 1-class)

Main deck: 30 pallets
Lower deck: 32 LD-1 containers
Max. payload: 248,300 lb (112,630 kg)

Main deck: 30 pallets
Lower deck: 32 LD-1 containers
Max. payload: 248,600 lb (112,760 kg)

Overall length

231 ft 10 in (70.6 m)

Wingspan

211 ft 5 in (64.9 m)
195 ft 8 in (59.6 m) (747-400D)

Overall height

63 ft 8 in (19.4 m)

Operating empty weight (typical)

394,100 lb
(178,800 kg)

406,900 lb
(184,570 kg)

394,100 lb
(178,800 kg)

406,900 lb
(184,570 kg)

Maximum take-off weight

875,000 lb
(396,890 kg)

910,000 lb
(412,775 kg)

875,000 lb
(396,890 kg)

910,000 lb
(412,775 kg)

Cruising speed
at 35,000 feet

Mach 0.85
(567 mph, 493
 knots, 912 km/h)

Mach 0.855
(570 mph, 495 kn, 917 km/h)

Mach 0.845
(564 mph, 490 kn, 908 km/h)

Maximum speed
at 35,000 ft

Mach 0.92
(614 mph, 533 kn, 988 km/h)

Takeoff field length (MTOW, SL, ISA)

(3,018 m)

(3,090 m)

(3,018 m)

Maximum range

7,260 nmi
(13,450 km)

7,670 nmi
(14,205 km)

4,445 nmi
(8,230 km)

4,970 nmi
(9,200 km)

Maximum fuel capacity

57,285 US gal (216,840 L)

63,705 US gal (241,140 L)

57,285 US gal (216,840 L)

Engine models (x 4)

PW 4062
GE CF6-80C2B5F
RR RB211-524H

PW 4062
GE CF6-80C2B5F

PW 4062
GE CF6-80C2B5F
RR RB211-524H

PW 4062
GE CF6-80C2B5F

Engine thrust (x 4)

63,300 lbf (282 kN) PW
62,100 lbf (276 kN) GE
59,500 lbf (265 kN) RR

63,300 lbf (282 kN) PW
62,100 lbf (276 kN) GE

63,300 lbf (282 kN) PW
62,100 lbf (276 kN) GE
59,500 lbf (265 kN) RR

63,300 lbf (282 kN) PW
62,100 lbf (276 kN) GE


Source: http://en.wikipedia.org
คลิกดูผังที่นั่ง